top of page
  • Foto del escritorRaquel

Violència en relacions de parelles joves

Actualizado: 13 feb 2018

Existeix una gran dificultat per identificar les conductes d'abús i la violència entre la gent jove. Les creences sobre l'existència de l'amor romàntic perpetuen l'aparició de la violència entre la parellaL'etapa de la joventut és un moment clau de transició cap a l'adultesa en què se solen qüestionar i replantejar pautes adquirides sobre els models de relació entre homes i dones, i sobre les formes d'organització social. Per tant resulta una etapa clau per a aprendre a establir relacions de parella sanes.


És doncs durant l'adolescència quan les creences relacionades amb els models de feminitat i masculinitat s'arrelen, quan tenen lloc les primeres experiències afectives i sexuals, quan s'inicia un projecte acadèmic, laboral i de vida.


Com succeeix en el cas de parelles formades per individus adults entre el jovent també s'imposa amb força l'ideal d'amor romàntic i aquest esdevé clau per entendre l'expressió de creences associades a rols de gènere en les relacions de parella.


Algunes d'aquestes creences són, per exemple:


- Pensar que l'amor ho pot tot, creure que les persones canvien per amor

- Pensar que si dos s'estimen ja n'hi ha prou, creure que només estimant-se se superaran tots els obstacles de la relació

- Pensar que l'amor de veritat ho aguanta tot, o que per amor tot es perdona, creure que qualsevol conducta, fins i tot les abusives s'han de perdonar quan s'estima a l'altre

- Pensar que sense l'altre no sóc ningú, creure que la parella és imprescindible per sentir-se una persona completa a la vida

- Pensar que l'altre és l'amor de la meva vida, creure que només hi ha un gran amor a la vida

- Pensar que la parella és la fusió de dues persones i que cal entregar-se a l'altre

- Pensar que la gelosia extrema és una demostració d'amor


La interiorització d'aquestes creences, ben arrelades a la nostre societat, pot portar a exercir conductes d'abús sobre l'altre i a viure-ho com quelcom normal i justificat en una relació de parella, comprensible pels membres de la relació i pel seu entorn més pròxim.


Aquest ideal romàntic doncs contribueix a la violència masclista en l'àmbit de parella.

Diversos estudis apunten cap a una major prevalença de les situacions de violència en parelles joves, en comparació de les parelles adultes. Segons l'Organització Mundial de la Salut (2005) 3 de cada 10 adolescents denuncien que pateixen violència durant el nuviatge previ al matrimoni.


Aquestes persones més joves tenen dificultats per identificar les situacions reals d'abús i violència.

Cal doncs realitzar una bona prevenció i sensibilització dins aquest àmbit per tal de frenar situacions que psicològicament deixen marques de per vida i no permeten que els joves es desenvolupin adequadament, arribant a normalitzar patrons i rols que guiaran la resta de la seva vida.bottom of page