top of page

Violència en relacions de parelles joves

Actualizado: 13 feb 2018

Existeix una gran dificultat per identificar les conductes d'abús i la violència entre la gent jove. Les creences sobre l'existència de l'amor romàntic perpetuen l'aparició de la violència entre la parella



L'etapa de la joventut és un moment clau de transició cap a l'adultesa en què se solen qüestionar i replantejar pautes adquirides sobre els models de relació entre homes i dones, i sobre les formes d'organització social. Per tant resulta una etapa clau per a aprendre a establir relacions de parella sanes.


És doncs durant l'adolescència quan les creences relacionades amb els models de feminitat i masculinitat s'arrelen, quan tenen lloc les primeres experiències afectives i sexuals, quan s'inicia un projecte acadèmic, laboral i de vida.


Com succeeix en el cas de parelles formades per individus adults entre el jovent també s'imposa amb força l'ideal d'amor romàntic i aquest esdevé clau per entendre l'expressió de creences associades a rols de gènere en les relacions de parella.


Algunes d'aquestes creences són, per exemple:


- Pensar que l'amor ho pot tot, creure que les persones canvien per amor

- Pensar que si dos s'estimen ja n'hi ha prou, creure que només estimant-se se superaran tots els obstacles de la relació

- Pensar que l'amor de veritat ho aguanta tot, o que per amor tot es perdona, creure que qualsevol conducta, fins i tot les abusives s'han de perdonar quan s'estima a l'altre

- Pensar que sense l'altre no sóc ningú, creure que la parella és imprescindible per sentir-se una persona completa a la vida

- Pensar que l'altre és l'amor de la meva vida, creure que només hi ha un gran amor a la vida

- Pensar que la parella és la fusió de dues persones i que cal entregar-se a l'altre

- Pensar que la gelosia extrema és una demostració d'amor


La interiorització d'aquestes creences, ben arrelades a la nostre societat, pot portar a exercir conductes d'abús sobre l'altre i a viure-ho com quelcom normal i justificat en una relació de parella, comprensible pels membres de la relació i pel seu entorn més pròxim.


Aquest ideal romàntic doncs contribueix a la violència masclista en l'àmbit de parella.

Diversos estudis apunten cap a una major prevalença de les situacions de violència en parelles joves, en comparació de les parelles adultes. Segons l'Organització Mundial de la Salut (2005) 3 de cada 10 adolescents denuncien que pateixen violència durant el nuviatge previ al matrimoni.


Aquestes persones més joves tenen dificultats per identificar les situacions reals d'abús i violència.

Cal doncs realitzar una bona prevenció i sensibilització dins aquest àmbit per tal de frenar situacions que psicològicament deixen marques de per vida i no permeten que els joves es desenvolupin adequadament, arribant a normalitzar patrons i rols que guiaran la resta de la seva vida.



Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page