top of page

Relacions Tòxiques i Dependència

Actualizado: 13 feb 2018

En una relació tòxica ambdues parts pateixen més que no gaudeixen pel fet d'estar juntes. Els membres de la parella reben un fort desgast emocional sota l'objectiu de convèncer-se a ells mateixos que poden salvar la seva unió.


Podríem comparar la vivència d'una relació tòxica amb el fet de patir una addicció ja que les persones que es veuen involucrades en aquest tipus de vincle senten una necessitat imperant d'obtenir uns nivells d'efectivitat desmesurats fins el punt de poder perdre la seva pròpia identitat com a éssers únics i lliures. Aquesta necessitat efectiva es veu troncada quan alguna cosa dins la parella no funciona bé i es comencen a percebre els primers indicis d'aïllament entre els membres, és llavors quan apareix el què coneixem com a síndrome d'abstinència, és a dir, recurrents crisis d'ansietat, ofecs, palpitacions, pànic, irritabilitat, fatiga... i novament es comença una cerca desesperada per recuperar el vincle efectiu amb la parella, arribant a perdonar o obviar conductes i comportaments que sens dubte seguiran creant un desordre emocional a ambdós membres de la parella.


Dependència o amor?


La dependència produeix una sensació de lligam psicològic cap a l'altre persona, una forta sensació de sentir-se "enganxat" a l'altre. Aquesta dependència sol afectar per igual tan a homes com a dones i generalment resulta complicat prendre'n consciencia o reconèixer el problema en públic per la inseguretat que això provoca.


La dependència emocional és una necessitat exagerada d'amor i de vincle efectiu, per tant, qui la pateix no pot concebre la seva vida sense estar al costat d'una parella sentimental

El format de la dependència...


- La dependència en una relació tòxica augmenta amb els mesos i fins i tot els anys, malgrat el mal tracte que això suposa aguantar.

- L'absència de la parella o el fet de no poder estar en contacte constant amb ella provoca un complet síndrome d'abstinència que no es veu palès amb el consum de cap droga

- Sentiment real de voler trencar la relació però incapacitat per a portar a terme el desig

- Pagar qualsevol preu per poder estar amb la parella, fins el punt de perdre de vista la rutina i obligacions del dia a dia

- Alteracions en l'àmbit social, familiar i en molts casos fins i tot laboral


Aquest vincle insà es segueix alimentant fins i tot sabent les greus repercussions psicològiques que genera


Hi ha indicis de què vius en una relació de parella tòxica?


Si, normalment aquelles persones que es veuen involucrades en un tipus de relació nociva experimenten sensacions com les de preferir no estar amb l'altre persona perquè aquesta desperta emocions negatives, o experimentar un canvi en la pròpia vibració emocional, així com percebre alteracions psíquiques que sobrepassen uns nivells que la pròpia persona no podria imaginar.


És comú també sentir-se manipulat quan la parella utilitza sentiments de culpa, sarcasmes o ironies per contradir a la persona afectada (Molina, 20104).
És comú que un dependent emocional acabi trobant sempre parelles amb un caràcter dominant i un perfil psicològic que tendeix a apropar-se a l'egoisme, el narcisisme, la possessió i l'autoritat.

En resum, la majoria de vegades l'individu percep que està rebent un tracte no merescut però té la incapacitat de posar-hi fi o si ho intenta el seu resultat normalment es veu frustrat degut a una incapacitat per mantenir ferma la decisió i el desgast emocional que es pateix.

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page