top of page

Consulta els diferents descomptes

La reducció en el preu dels serveis està pensada per aquelles persones que necessiten accedir a un professional de la psicologia i per motius de caire econòmic o social no disposen dels recursos necessàris. Avui en dia la psicologia ha de ser una eina accessible a tothom, independentment de les seves condicions econòmiques, laborals o socials. 

Jo em puc beneficiar de la reducció en el preu del servei? 

Pots beneficiar-te de descomptes si reuneixes alguns dels requisits següents:

- Carnet de família nombrosa o monoparental

- Pensionistes o desempleats 

- Estudiants

- Usuaris de Serveis Socials

- Víctimes de violència de gènere o familiar 

- Víctimes de terrorisme

IDIOMES DE LES CONSULTES:

- CATALÀ 

- CASTELLÀ

- ÀRAB,Traducció Instantània 

bottom of page